Loading

Arş.Gör.

Kadriye İZGİ ŞAHPAZ

Siyasal Bilgiler Fakültesi

Maliye Bölümü

İletişim

kadriyeizgi@sakarya.edu.tr

(264) 295 62 43

1.1-SSCI, SCI-EXP, AHCI KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE YAYIMLANAN TAM MAKALE :
1 Goksu, GG; Sahpaz, KI; - Procedia Social and Behavioral Sciences - PROCEEDINGS OF 5TH WORLD CONFERENCE ON LEARNING, TEACHING AND EDUCATIONAL LEADERSHIP - Vol.186 - pp.222 - ISSN : 1877-0428 - DOI : 10.1016/j.sbspro.2015.04.027 - English - Proceedings Paper - 2015 - WOS:000380499600035
1.3-SSCI, SCI-EXP, AHCI, ESCI DIŞINDAKİ ALAN ENDEKSLERİNDEKİ DERGİLERDE YAYIMLANAN TAM MAKALE :
1 Furkan BEŞEL, Kadriye İZGİ ŞAHPAZ - VERGİ UYUMUNUN ARTTIRILMASINA YÖNELİK BİR ÖNERİ: KISMİ TAHSİS UYGULAMASI - Uluslararası Ekonomi, İşletme ve Politika Dergisi - Vol.1 - pp.47-60 - ISSN : 2587-2559 - DOI : https://dx.doi.org/10.29216/ueip.329729 - 2017
2 GONCA GÜNGÖR GÖKSU; KADRİYE İZGİ ŞAHPAZ; - Comparison of Tax Morale of Turkish and Spanish Higher Education Students: The Samples of Sakarya University and the University of Zaragoza - Procedia - Social and Behavioral Sciences - Vol.186 - pp.222-230 - ISSN : 1877-0428 © 2015 - DOI : 10.1016/j.sbspro.2015.04.027 - 2015
3 KADRİYE İZGİ ŞAHPAZ; FATİH YARDIMCIOĞLU; - Fırıncı Esnafının Vergi Bilinci ve Vergi Algısı: Sakarya İli Örneği - Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi - Vol.2 - pp.59-81 - ISSN : 2147 - 7035 - DOI : - 2014
4 Fatih Yardımcıoğlu, Kadriye İzgi Şahpaz,ve Fatih Savaşan - İş Ortamı ve İyi Yönetişim ile Milli Gelir İlişkisi: İstatiksel Bir Analiz - AİBÜ İİBFEkonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi - Vol.9 - pp.251 - ISSN : 1306-2174 - Ekim - 2013
1.4-DİĞER HAKEMLİ ULUSAL VEYA ULUSLARARASI DERGİLERDE YAYIMLANAN TAM MAKALE :
1 Arş. Gör. Gonca GÜNGÖR, Arş. Gör. Kadriye İZGİ ŞAHPAZ - Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme’nin (TCDB) Önemi: Türkiye ve Çeşitli Ülke Uygulamaları - UFUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ - Vol.3 - pp.171-187 - ISSN : 2146-7676 - Haziran - 2013
2 Arş. Gör. Kadriye İZGİ ŞAHPAZ, Doç. Dr. Naci Tolga SARUÇ - VERGİ AHLAKINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ - Sakarya İktisat Dergisi - Vol.1 - pp.75 - ISSN : 2147-0790 - Aralık - 2012
2.2-ULUSLARARASI KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 Pınar KOÇ Kadriye İzgi Şahpaz - Çevre Kirliliği, Çevresel Vergi Yükü Ve Ulusal Gelir Düzeyi Arasındaki Kısa Dönemli İlişkilerin Analizi - 2019
2 Pınar KOÇ, Kadriye İZGİ ŞAHPAZ - Çevre Kirliliği Gelir İlişkisi: Sektörel Bir Analiz - 2019
3 Pınar KOÇ Kadriye İZGİ ŞAHPAZ - Türkiye'de İstihdamın Gelir Esnekliğinin Tahmini: Bölgesel Bir Yaklaşım - 2018
4 Pınar KOÇ Kadriye İZGİ ŞAHPAZ - OECD Ülkelerinde Enflasyon Döviz Kuru ve Faiz Arasındaki Kısa Dönemli İlişkilerin Analizi - 2018
5 Arş. Gör. Kadriye İZGİ ŞAHPAZ, Prof. Fatih SAVAŞAN - Mikrokredi Uygulamaları Gelir İlişkisi: Panel Veri Analizi - 2016
6 GONCA GÜNGÖR GÖKSU ve KADRİYE İZGİ ŞAHPAZ - Comparison of Tax Morale of Turkish and Spanish Higher Education Students: The Samples of Sakarya University and the University of Zaragoza - 2014
7 İZGİ, Kadriye, N.T. SARUÇ - Demografik Faktörlerin Vergi Ahlakı Üzerindeki Etkisi - 29 Mayıs-5 Haziran-2011 - 2011 - SAU
2.3-ULUSLARARASI KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE ÖZET METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 Kadriye İZGİ ŞAHPAZ, Fatih SAVAŞAN - Gelir Eşitsizliği ile Mücadelede Mikrokredi Uygulamalarının Etkisi: Panel Veri Analizi - 2019
2 Kadriye İZGİ ŞAHPAZ, Veysel İNAL - Vergi Gelirleri Gelir Dağılımı İlişkisi Üzerine Ampirik Kanıtlar: Konya Panel Nedensellik - 2019
3 Kadriye İzgi Şahpaz , Fatih Savaşan - Mikro Kredinin Gelir Üzerindeki Etkisi : Panel Veri Analizi - 2016
4 Pınar TORUN, Kadriye İZGİ ve Celal ALPDOĞAN - Hava Kirliliği ile Sağlık Harcamaları Arasındaki İlişki: OECD Örneği - 2016
2.6-ULUSAL KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 KADRİYE İZGİ ŞAHPAZ; - Arş. Gör. İnci SANDALCI , Arş. Gör. Kadriye İZGİ ŞAHPAZ, Prof. Dr. Naci Tolga SARUÇ: Çevre Sorunları ile Mücadelelerde Türkiye’de Uygulanan Çevre Vergilerinin Etkinliği: Alan Çalışması - 2015
2 FATİH SAVAŞAN; KADRİYE İZGİ ŞAHPAZ; TUNÇ İNCE; - Vergi Denetim Birimlerindeki Değişikliğin Vergi Müfettişleri Gözüyle Değerlendirilmesi: Bir Alan Araştırması - 2014
3 İZGİ, Kadriye, N.T. SARUÇ - Sosyo-Kültürel Faktörlerin Vergi Ahlakı Üzerindeki Etkisi: Üniversite Öğrencileri ile Yapılan Anket Çalışması - 8-9 Ekim-2011 - 2011 - SAU
2.7-ULUSAL KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE ÖZET METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 Arş. gör. Kadriye İzgi Şahpaz ve Arş. Gör. Gonca Güngör - Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçelemenin (TCDB) Önemi: Türkiye ve Çeşitli Ülke Uygulamaları - 29.11.2012 - 2012
3.6-ALANINDA ULUSAL YAYIMLANAN KİTAP BÖLÜMÜ :
1 İZGİ, Kadriye, N.Tolga. SARUÇ - EKONOMİK VE PSİKOLOJİK FAKTÖRLERİN VERGİ AHLAKI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ", Dokuz Eylül Üniversitesi İ.İ.B.F., Maliye Bölümü, ÇEKO Bölümü, Prof. Dr. Aytaç EKER & Yrd. Doç. Dr. Ayşegül EKER’e Armağan Kitabı - Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları - pp.13 - Şubat - 2012 - SAU
4.2-DİĞER ULUSLARARASI ÖZEL VEYA RESMİ KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN DESTEKLENMİŞ PROJE (YALNIZCA AR-GE NİTELİĞİNDEKİ PROJELER) :
1 Naci Tolga SARUÇ,Kadriye İZGİ - Vergi Ahlakını Etkileyen Faktörler: Üniversite öğrencileri ile Yapılan Anket Çalışması - Vol.2000 - DOI : Durduruldu - 3 - 2010 - SAU-SBYLTEZ -2010-60-01-011
13.2-LİSANS VE ÖN LİSANS DÜZEYİNDE DERS VERMEK. (SON 3 YILDA HER DERS İÇİN, HER YIL İÇİN EN FAZLA 5 DERS) :
1 Maliye Tarihi - 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2019
2 Maliye Tarihi - 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2019
3 Kamu Maliyesi - 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2019
4 Bitirme Çalışması - 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 2 - 2019
5 Çevre Ekonomisi ve Mali Politikalar - 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2018
6 Çevre Ekonomisi ve Mali Politikalar - 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2018
7 Vergi Teorisi ve Politikası - 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2018
8 Bitirme Çalışması - 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 2 - 2018
9 Vergi Teorisi ve Politikası - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2017
10 Bitirme Çalışması - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2017
11 Maliye Tarihi - 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2016
12 Bütçe Uygulamaları - 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2016
13 Bitirme Çalışması - 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2016
14 Maliye Tarihi - 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2015
15 Maliye Tarihi - 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2015
16 Maliye Tarihi - 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2014
17 Maliye Tarihi - 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2014
18 Kamu Ekonomisi - 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2014
19 Kamu Ekonomisi - 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 2 - 2014
20 Mali Sosyoloji - 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2014
21 Mali Sosyoloji - 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2014
22 Kamu Maliyesi - 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 2 - 2014
23 ÇEVRE EKONOMİSİ VE MALİ POLİTİKALAR - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2013
24 MALİ SOSYOLOJİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2013
25 ÇEVRE EKONOMİSİ VE MALİ POLİTİKALAR - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2013
26 ÇEVRE EKONOMİSİ VE MALİ POLİTİKALAR - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 3 - 2013
27 KAMU EKONOMİSİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 3 - 2013
28 KAMU EKONOMİSİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2013
29 KAMU EKONOMİSİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2013
30 MALİYE TARİHİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2013